Search
Generic filters

NIS2 kisokos

január 17, 2024

NIS2 nr web hir kep v2
Majdnem minden amit a NIS2 EU direktíváról és annak 2024-es bevezetéséről tudnia kell. Cikkünket folyamatosan frissítjük!

2022. december 14-én hatályba lépett a NIS2 Irányelv. Az EU tagállamainak 2024. október 17-ig át kell ültetniük a saját jogrendszerükbe. Az elfogadott EU Rendelet és kihirdetett hazai rendelkezések kötelező érvényűek az érintett ágazatokban működő hazai vállalkozások és szervezetek számára.

2024. január 1-én hatályba lépett az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról szóló 23/2023. (XII. 19.) SZTFH rendelet!

A NIS irányelv lényege

A NIS (Network and Information Systems) EU belső piaci működésének javítása érdekében létrehozott kiberbiztonsági irányelv. A hálózati- és információs rendszerek biztonságának magas szintjét biztosítja egységesen, az EU teljes területén.

A NIS irányelvet 2016. nyarán fogadta el az EU, 2018. tavaszán léptette hatályba a magyar jogrend.

Két nagyobb csoportra oszthatók az érintett szervezetek:

 • Az első csoportba tartoztak az úgynevezett alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók: digitális infrastruktúrák, energetika, közlekedés, banki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, egészségügyi szektor szereplői
 • A digitális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók csoportjába kerültek a pl. az online piactér, keresőmotorok, felhő szolgáltatók.

 

NIS2 és főbb újdonságai

Az egyre gyakoribb és kifinomult kibertámadások, a felgyorsult digitalizáció és a zajló háború, számos gyengeségre világított rá az EU-n belül.

Elkerülhetetlenné vált a NIS-irányelv modernizálása, valamint szigorúbb szabályok bevezetése a következők terén: biztonsági követelmények megerősítése, az ellátási láncok biztonságának kezelése, valamint a jelentési kötelezettségek.

Megfelelő és arányos technikai és szervezési intézkedéseket kell hozni a kockázatok kezelésére. Figyelembe kell venni a technika jelenlegi állását, az intézkedéseknek pedig biztosítaniuk kell a hálózati és információs rendszerek által keltett kockázatnak megfelelő biztonsági szintet.

 

Kibővített hatály

A NIS2 hatálya kiterjed a korábbi NIS szabályozásban szereplő alapvető szolgáltatásokat nyújtók mellett a digitális szolgáltatókra, kritikus ágazatokhoz tartozó (fontos és alapvető) szervezetekre és eddig nem érintett új szektorokra is.

Ennek megfelelően a NIS2 direktíva részletesen meghatározott, állami, közigazgatási szervezetekre, és magánkézben lévő közép és nagyvállalatokra vonatkozik.

Kiemelten kockázatos ágazatok (alapvető szerveztek):

 • energetika (villamos, távfűtés és -hűtés, olaj, gáz, hidrogén)
 • Közlekedés (légi, vízi, vasúti, közúti, tömegközlekedés)
 • egészségügy
 • ivóvíz, szennyvíz
 • hírközlési szolgáltatás
 • digitális infrastruktúra (internet-, DNS- és felhőszolgáltatók)
 • kihelyezett IKT szolgáltatások
 • űralapú szolgáltatás

Kockázatos ágazat (fontos szervezetek):

 • postai és futárszolgáltatások
 • élelmiszer előállítás, feldolgozás, forgalmazás
 • hulladékgazdálkodás
 • vegyszerek előállítása és forgalmazása
 • gyártás:
  – orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártása
  – számítógépek, elektronikai és optikai termékek
  – villamos berendezések gyártása
  – máshova nem sorolt gépek és berendezések gyártása
  – gépjárművek, pótkocsik, félpótkocsik gyártása
  – egyéb szállítóeszközök gyártása
  – cement- mész- és gipszgyártás
 • digitális szolgáltatók
 • kutatás

Jelentéstételi kötelezettségek és jelentős események

A szervezetek minden jelentős eseményt 24 órán belül kötelesek bejelenteni a biztonsági eseményekre reagáló csoportoknak (CSIRT) és a felügyeleti hatóságnak.

Egy esemény akkor tekintendő jelentősnek, ha:

 • súlyos működési zavart okozott vagy képes okozni a szolgáltatásokban
 • pénzügyi veszteséget okozott az érintett szervezetnek
 • az esemény jelentős vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz (képes okozni) természetes vagy jogi személyek számára

Kockázatkezelési és kiberbiztonsági intézkedések

A hatály alá tartozó szervezeteknek további kiberbiztonsági kockázattal arányos biztonsági intézkedéseket kell bevezetniük, amely kiterjed

 • a kockázatelemzési és információbiztonsági szabályzatokra
 • üzletmenet folytonosságra
 • katasztrófa utáni helyreállításra
 • ellátási láncok biztonságának biztosítására
 • kiberhigiéniai gyakorlatokra és kiberbiztonsági képzésekre
 • titkosításra, kriptográfiai megoldások használatára vonatkozó szabályzatok és eljárások alkalmazására
 • HR biztonságra
 • hitelesítési megoldásokra
 • biztonságos hang-, video- és szöveges kommunikációra
 • illetve biztonságos vészhelyzeti kommunikációs rendszerek használatára

Az ügyvezetés többlet felelőssége

 • A fent említett biztonsági intézkedéseket az ügyvezetésnek kell jóváhagynia és azok végrehajtását felügyelnie
 • Felelőssé tehető a vezetés, ha az általa vezetett szervezet nem felel meg az előírt követelményeknek.
 • Rendszeres kiberbiztonsági oktatáson kell részt vennie, illetve munkavállalóik számára is rendszeresen hasonló képzéseket kell biztosítaniuk.

Szigorodó felügyeleti szabályok

A NIS2 Irányelv alapján, az előírások megsértése esetén a fontos és alapvető szervezetekre eltérő szabályok vonatkoznak.

 • Az alapvető szervezetekre – az irányadó rendelkezések alapján – 10.000.000 euró vagy a teljes éves világszintű forgalom 2 %-nak megfelelő bírság róható ki.
 • A fontos szervezetek pedig 7.000.000 EUR vagy a vállalkozás előző évi forgalmának 1,4%-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.

Fontosabb időpontok

Az érintett szervezeteknek :

 • 2024. január 1. – június 30 között kérnie kell a nyilvántartásba vételt, be kell jelentkeznie az SZTFH-hoz (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) és meg kell kezdenie a felkészülést a rendeletben megadott követelményeknek megfelelően.
 • 2024. október 18-tól a védelmi intézkedéseket alkalmazni kell, továbbá a szervezetnél betöltésre kell kerülnie az Információbiztonsági felelősi pozíciónak.
 • 2024. december 31-ig a kialakított védelmi intézkedések kiberbiztonsági auditálására szerződést kell kötni az auditor szervezettel
 • 2025. december 31-ig el kell végezni az auditot

Nyilvántartásba vétel

A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Kibertan.tv.) 17. § alapján érintett szervezetnek minősülő szervezetek adataikat nyilvántartásba vétel érdekében kötelesek az SZTFH-nak megküldeni.

A nyilvántartás vezetésének részletes szabályait az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról szóló 23/2023. SZTFH rendelet tartalmazza.

Az űrlap kitöltésére jogosult: az érintett szervezet cégkapujához meghatalmazással rendelkező természetes személy.

Az űrlap kitöltéséhez kattintson az alábbi linkre:
https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh420/

Hazai jogszabályok

A NIS2 irányelv hazai jogharmonizációja folyamatban van.
A jogalkotó az elmúlt időszakban az alábbi jogszabályokat alkotta meg és helyezte hatályba:

 • A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (Kibertan. tv.)
 • 23/2023. (XII. 19.) SZTFH rendelet az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról

Hamarosan az adatbiztonsági osztályba sorolás követelményrendszerrel kapcsolatban kerül jogszabály hatályba helyezésre.

A NIS2 bevezetésének részleteiről és kapcsolódó szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket és érdeklődő olvasóinkat.

Kérje ajánlatunkat!

NIS2 nr web hir kep v2

NIS2 kisokos

január 17, 2024

Majdnem minden amit a NIS2 EU direktíváról és annak 2024-es bevezetéséről tudnia kell. Cikkünket folyamatosan frissítjük!

2022. december 14-én hatályba lépett a NIS2 Irányelv. Az EU tagállamainak 2024. október 17-ig át kell ültetniük a saját jogrendszerükbe. Az elfogadott EU Rendelet és kihirdetett hazai rendelkezések kötelező érvényűek az érintett ágazatokban működő hazai vállalkozások és szervezetek számára.

2024. január 1-én hatályba lépett az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról szóló 23/2023. (XII. 19.) SZTFH rendelet!

A NIS irányelv lényege

A NIS (Network and Information Systems) EU belső piaci működésének javítása érdekében létrehozott kiberbiztonsági irányelv. A hálózati- és információs rendszerek biztonságának magas szintjét biztosítja egységesen, az EU teljes területén.

A NIS irányelvet 2016. nyarán fogadta el az EU, 2018. tavaszán léptette hatályba a magyar jogrend.

Két nagyobb csoportra oszthatók az érintett szervezetek:

 • Az első csoportba tartoztak az úgynevezett alapvető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók: digitális infrastruktúrák, energetika, közlekedés, banki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, egészségügyi szektor szereplői
 • A digitális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók csoportjába kerültek a pl. az online piactér, keresőmotorok, felhő szolgáltatók.

 

NIS2 és főbb újdonságai

Az egyre gyakoribb és kifinomult kibertámadások, a felgyorsult digitalizáció és a zajló háború, számos gyengeségre világított rá az EU-n belül.

Elkerülhetetlenné vált a NIS-irányelv modernizálása, valamint szigorúbb szabályok bevezetése a következők terén: biztonsági követelmények megerősítése, az ellátási láncok biztonságának kezelése, valamint a jelentési kötelezettségek.

Megfelelő és arányos technikai és szervezési intézkedéseket kell hozni a kockázatok kezelésére. Figyelembe kell venni a technika jelenlegi állását, az intézkedéseknek pedig biztosítaniuk kell a hálózati és információs rendszerek által keltett kockázatnak megfelelő biztonsági szintet.

 

Kibővített hatály

A NIS2 hatálya kiterjed a korábbi NIS szabályozásban szereplő alapvető szolgáltatásokat nyújtók mellett a digitális szolgáltatókra, kritikus ágazatokhoz tartozó (fontos és alapvető) szervezetekre és eddig nem érintett új szektorokra is.

Ennek megfelelően a NIS2 direktíva részletesen meghatározott, állami, közigazgatási szervezetekre, és magánkézben lévő közép és nagyvállalatokra vonatkozik.

Kiemelten kockázatos ágazatok (alapvető szerveztek):

 • energetika (villamos, távfűtés és -hűtés, olaj, gáz, hidrogén)
 • Közlekedés (légi, vízi, vasúti, közúti, tömegközlekedés)
 • egészségügy
 • ivóvíz, szennyvíz
 • hírközlési szolgáltatás
 • digitális infrastruktúra (internet-, DNS- és felhőszolgáltatók)
 • kihelyezett IKT szolgáltatások
 • űralapú szolgáltatás

Kockázatos ágazat (fontos szervezetek):

 • postai és futárszolgáltatások
 • élelmiszer előállítás, feldolgozás, forgalmazás
 • hulladékgazdálkodás
 • vegyszerek előállítása és forgalmazása
 • gyártás:
  – orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártása
  – számítógépek, elektronikai és optikai termékek
  – villamos berendezések gyártása
  – máshova nem sorolt gépek és berendezések gyártása
  – gépjárművek, pótkocsik, félpótkocsik gyártása
  – egyéb szállítóeszközök gyártása
  – cement- mész- és gipszgyártás
 • digitális szolgáltatók
 • kutatás

Jelentéstételi kötelezettségek és jelentős események

A szervezetek minden jelentős eseményt 24 órán belül kötelesek bejelenteni a biztonsági eseményekre reagáló csoportoknak (CSIRT) és a felügyeleti hatóságnak.

Egy esemény akkor tekintendő jelentősnek, ha:

 • súlyos működési zavart okozott vagy képes okozni a szolgáltatásokban
 • pénzügyi veszteséget okozott az érintett szervezetnek
 • az esemény jelentős vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz (képes okozni) természetes vagy jogi személyek számára

Kockázatkezelési és kiberbiztonsági intézkedések

A hatály alá tartozó szervezeteknek további kiberbiztonsági kockázattal arányos biztonsági intézkedéseket kell bevezetniük, amely kiterjed

 • a kockázatelemzési és információbiztonsági szabályzatokra
 • üzletmenet folytonosságra
 • katasztrófa utáni helyreállításra
 • ellátási láncok biztonságának biztosítására
 • kiberhigiéniai gyakorlatokra és kiberbiztonsági képzésekre
 • titkosításra, kriptográfiai megoldások használatára vonatkozó szabályzatok és eljárások alkalmazására
 • HR biztonságra
 • hitelesítési megoldásokra
 • biztonságos hang-, video- és szöveges kommunikációra
 • illetve biztonságos vészhelyzeti kommunikációs rendszerek használatára

Az ügyvezetés többlet felelőssége

 • A fent említett biztonsági intézkedéseket az ügyvezetésnek kell jóváhagynia és azok végrehajtását felügyelnie
 • Felelőssé tehető a vezetés, ha az általa vezetett szervezet nem felel meg az előírt követelményeknek.
 • Rendszeres kiberbiztonsági oktatáson kell részt vennie, illetve munkavállalóik számára is rendszeresen hasonló képzéseket kell biztosítaniuk.

Szigorodó felügyeleti szabályok

A NIS2 Irányelv alapján, az előírások megsértése esetén a fontos és alapvető szervezetekre eltérő szabályok vonatkoznak.

 • Az alapvető szervezetekre – az irányadó rendelkezések alapján – 10.000.000 euró vagy a teljes éves világszintű forgalom 2 %-nak megfelelő bírság róható ki.
 • A fontos szervezetek pedig 7.000.000 EUR vagy a vállalkozás előző évi forgalmának 1,4%-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók.

Fontosabb időpontok

Az érintett szervezeteknek :

 • 2024. január 1. – június 30 között kérnie kell a nyilvántartásba vételt, be kell jelentkeznie az SZTFH-hoz (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) és meg kell kezdenie a felkészülést a rendeletben megadott követelményeknek megfelelően.
 • 2024. október 18-tól a védelmi intézkedéseket alkalmazni kell, továbbá a szervezetnél betöltésre kell kerülnie az Információbiztonsági felelősi pozíciónak.
 • 2024. december 31-ig a kialakított védelmi intézkedések kiberbiztonsági auditálására szerződést kell kötni az auditor szervezettel
 • 2025. december 31-ig el kell végezni az auditot

Nyilvántartásba vétel

A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Kibertan.tv.) 17. § alapján érintett szervezetnek minősülő szervezetek adataikat nyilvántartásba vétel érdekében kötelesek az SZTFH-nak megküldeni.

A nyilvántartás vezetésének részletes szabályait az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról szóló 23/2023. SZTFH rendelet tartalmazza.

Az űrlap kitöltésére jogosult: az érintett szervezet cégkapujához meghatalmazással rendelkező természetes személy.

Az űrlap kitöltéséhez kattintson az alábbi linkre:
https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh420/

Hazai jogszabályok

A NIS2 irányelv hazai jogharmonizációja folyamatban van.
A jogalkotó az elmúlt időszakban az alábbi jogszabályokat alkotta meg és helyezte hatályba:

 • A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (Kibertan. tv.)
 • 23/2023. (XII. 19.) SZTFH rendelet az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról

Hamarosan az adatbiztonsági osztályba sorolás követelményrendszerrel kapcsolatban kerül jogszabály hatályba helyezésre.

A NIS2 bevezetésének részleteiről és kapcsolódó szolgáltatásainkról folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket és érdeklődő olvasóinkat.

Kérje ajánlatunkat!